RB13/2019

08.05.2019godz. 20:22

Podpisanie umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

Numer raportu:
13/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 07 maja 2019r. Emitent podpisał Umowę (dalej: Umowa) z Zotefoams plc. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 675 Mitcham Road, Croydon UK na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego.


Przedmiotem Umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość Umowy: 49.296.748 zł netto


O otrzymaniu listu intencyjnego Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2018.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu


    

 

 

Załączniki

Podpisanie umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu.pdf
734.12 kB