RB24/2019

05.06.2019godz. 13:23

Podpisanie umowy na rozbudowę stadionu miejskiego w Łodzi w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer raportu:
24/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie umowy na rozbudowę stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie  „zaprojektuj i wybuduj”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w 5 czerwca 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich  z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 Łódź.
Przedmiotem Umowy jest „Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie  ‘zaprojektuj i wybuduj’”.

Wartość Umowy: 129.000.000,00 zł brutto

Termin zakończenia prac: 36 miesięcy od daty podpisania Umowy.


Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Podpisanie umowy na rozbudowę stadionu miejskiego w Łodzi w trybie "zaprojektuj i wybuduj".pdf
767.57 kB