RB25/2019/K

10.06.2019godz. 15:16

Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

Numer raportu:
25/2019/K

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 25/2019.


W związku z awarią sieci teleinformatycznej do raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 nie został załączony jednolity tekst statutu MIRBUD S.A., który Emitent przekazuje niniejszym raportem.


Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 25/2019 pozostają bez zmian.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

RB25/2019/K - korekta RB25/2019.pdf
722.31 kB
Tekst jednolity statutu MIRBUD S.A..pdf
896.99 kB