RB32/2019

05.07.2019godz. 10:14

Podpisanie umowy na budowę obiektu hali sportowej oraz rozbiórkę budynku hali „Cieplak” w Opolu

Numer raportu:
32/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie umowy na budowę obiektu hali sportowej oraz rozbiórkę budynku hali „Cieplak” w Opolu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 5 lipca 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Przedmiotem Umowy jest budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK” w Opolu.

Wartość Umowy: 37 548 784,20 zł brutto.

Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 29 października 2021 roku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Podpisanie umowy na budowę obiektu hali sportowej oraz rozbiórkę budynku hali „Cieplak” w Opolu.pdf
768.52 kB