RB42/2019

03.09.2019godz. 13:30

Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

Numer raportu:
42/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu  3 września 2019 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos, o transakcjach zakupu akcji Spółki MIRBUD S.A. dokonanych w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Treść powiadomienia o dokonanych transakcjach stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu                                       
Tomasz Sałata – Członek Zarządu 

Załączniki

2019_09_03 RB42 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A..pdf
731.42 kB
2019_09_03 RB42 - powiadomienie.pdf
83.76 kB