RB55/2019

01.10.2019godz. 16:27

Informacja o otrzymaniu powiadomienia o transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A.

Numer raportu:
55/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji MIRBUD  S.A.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR  596/2014 MAR – transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 01 października 2019 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcji nabycia 6 377 753 akcji Spółki MIRBUD S.A. na skutek objęcia akcji serii K dokonanego w dniu 30 września 2019 r.
Powiadomienie o dokonanej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących:

Słąwomir Nowak – Wiceprezes Zarządu                                       
Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu 

Załączniki

Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A..pdf
738.13 kB
Powiadomienie - załącznik.pdf
60.49 kB