RB 8/2019

05.04.2019godz. 17:31

Rozpoczęcie analizy opcji dotyczących spółki zależnej

Numer raportu:
8/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Rozpoczęcie analizy opcji dotyczących spółki zależnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent"), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), informuje, że jako strategiczny inwestor i większościowy akcjonariusz spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) zdecydował o rozpoczęciu analizy możliwości i scenariuszy przejęcia całkowitej kontroli nad Spółką i wycofania jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Emitenta 05 kwietnia 2019 roku zawarł z doradcą prawnym i finansowym umowy na przeprowadzenie analiz i doradztwo w powyższym zakresie. Ich wyniki mają pomóc Zarządowi Emitenta w podjęciu do końca kwietnia 2019 roku decyzji dotyczących Spółki.

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Załączniki

2019_04_01 RB08 ROZPOCZĘCIE ANALIZY OPCJI DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ.pdf
727.35 kB