Raporty bieżące

17.05.2019godz. 17:14

RB15/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 maja 2019 roku
Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdf
738.13 kB
Uchwały podjęte przez NWZA.pdf
760.28 kB
13.05.2019godz. 09:33

RB14/2019

Informacja o wyborze oferty konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A.
Załączniki:
Informacja o wyborze oferty konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A..pdf
748.25 kB
08.05.2019godz. 20:22

RB13/2019

Podpisanie umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu
Załączniki:
Podpisanie umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu.pdf
734.12 kB
26.04.2019godz. 13:26

RB12/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załączniki:
RB12/2019 - zwołanie ZWZA.pdf
445.49 kB
Projekty uchwał.pdf
646.99 kB
Ocena RN wyników badania sprawozdań.pdf
389.70 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.pdf
482.89 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
390.47 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
837.17 kB
19.04.2019godz. 14:29

RB 11/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załączniki:
Projekty uchwał NWZA.pdf
493.03 kB
Projektowana zmiana Statutu Spółki.pdf
482.75 kB
Formularz dla pełnomocnika.pdf
479.05 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
94.05 kB
Uchwała Zarządu nr 4/2019.pdf
189.83 kB
Uchwała Rady Nadzorczej nr VI/2019.pdf
750.02 kB