Raporty okresowe

27.08.2019godz. 07:56

IH/2019

Skonsolidowany rozszerzony raport Grupy Kapitałowej MIRBUD za I półrocze 2019 roku
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
246.43 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD.pdf
2.31 MB
Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe.pdf
3.93 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
326.47 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
467.89 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
479.50 kB
30.05.2019godz. 09:09

IQ/2019

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2019 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport za IQ/2019.pdf
3.55 MB
25.04.2019godz. 09:07

Y/2018 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
150.21 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
3.81 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
4.52 MB
Raport Niefinansowy.pdf
2.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
744.43 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
328.16 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań.pdf
70.02 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wybór Audytora.pdf
59.34 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf
45.81 kB
25.04.2019godz. 08:57

Y/2018 - jednostkowy

Jednostkowy raport MIRBUD S.A. za 2018 rok
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
150.21 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
2.69 MB
Sprawozdanie Finansowe.pdf
3.88 MB
Raport Niefinansowy.pdf
2.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
732.76 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
328.16 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań.pdf
69.60 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wybór Audytora.pdf
59.34 kB
Oświadcznie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf
45.81 kB
28.11.2018godz. 17:54

IIIQ/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport IIIQ/2018.pdf
2.30 MB