Raporty okresowe

30.08.2017godz. 18:18

IH/2017

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2017 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport Grupy MIRBUDza IH/2017.pdf
3.50 MB
Sprawozdanie z działalności Grupy MIRBUD za IH/2017.pdf
3.01 MB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za IH/2017.pdf
662.74 kB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego GRUPA MIRBUD S.A. za IH/2017.pdf
692.22 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
80.47 kB
26.05.2017godz. 18:21

IQ/2017

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2017 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK MIRBUD IQ/2017.pdf
3.35 MB
21.04.2017godz. 17:24

Y/2016 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdf
2.68 MB
Sprawozdanie Zarządu GRUPA MIRBUD 2016 raport.pdf
4.26 MB
oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
71.54 kB
opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD za rok 2016.pdf
1.11 MB
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf
1.06 MB
21.04.2017godz. 17:04

Y/2016 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2016 r.
Załączniki:
Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdf
2.47 MB
Sprawozdanie Zarządu MIRBUD 2016 raport.pdf
1.63 MB
oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
67.59 kB
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf
1.06 MB
opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok 2016.pdf
1.15 MB
15.11.2016godz. 17:55

IIIQ/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
IIIQ2016R.pdf
2.93 MB