Raporty okresowe

30.08.2016godz. 17:51

IH/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy MIRBUD za połrocze 2016.pdf
1.64 MB
Sprawozdanie Zarządu GRUPA MIRBUD 1h2016.pdf
1.38 MB
Oświadczenia Zarządu.pdf
84.27 kB
List Prezesa do wyników za I półrocze 2016.pdf
232.15 kB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 Grupy MIRBUD.pdf
99.89 kB
Raport z przeglądu sprawozdaniania finansowego za I półrocze 2016 MIRBUD S.A..pdf
94.44 kB
13.05.2016godz. 17:49

IQ/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy MIRBUD za I kwartał 2016.pdf
3.01 MB
29.04.2016godz. 17:45

Y/2015 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny 2015 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Raport skonsolidowany GK MIRBUD.pdf
2.24 MB
Sprawozdanie Zarządu.pdf
1.22 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
468.23 kB
Opinia Biegłego Rewidenta.pdf
778.46 kB
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf
241.01 kB
29.04.2016godz. 17:39

Y/2015 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2015 r.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe.pdf
2.17 MB
Sprawozdanie Zarządu.pdf
0.97 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
455.89 kB
Opinia Biegłego Rewidenta.pdf
712.68 kB
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf
241.01 kB
29.02.2016godz. 17:00

IVQ/2015

Skonsolidowany rozszerzony raport za IV kwartał 2015 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany raport kwartalny IVQ/2015.pdf
2.88 MB