Raporty okresowe

13.11.2015godz. 17:57

IIIQ/2015

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2015 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport.pdf
2.29 MB
25.08.2015godz. 17:02

IH/2015

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2015 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany raport za I półrocze.pdf
2.66 MB
Sprawozdanie Zarządu.pdf
1.52 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
40.44 kB
Opinia Biegłego Rewidenta - raport jednostkowy.pdf
108.66 kB
Opinia Biegłego Rewidenta - raport skonsolidowany.pdf
160.72 kB
Komentarz Zarządu.pdf
215.59 kB
14.05.2015godz. 17:56

IQ/2015

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2015 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport.pdf
2.47 MB
28.04.2015godz. 17:18

Y/2014 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Raport za rok 2014.pdf
2.19 MB
Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 Grupa MIRBUD.pdf
1.51 MB
Oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
197.64 kB
Opinia do biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD.pdf
326.31 kB
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy MIRBUD.pdf
165.75 kB
List Zarządu.pdf
226.74 kB
28.04.2015godz. 17:14

Y/2014 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
Załączniki:
Raport finansowy.pdf
1.85 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za rok 2014.pdf
1.18 MB
Oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
198.05 kB
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
163.05 kB
Raport z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
331.31 kB
List Zarządu.pdf
226.74 kB