Raporty okresowe

20.03.2013godz. 17:33

Y/2012 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2012 rok
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe za Y/2012.pdf
2.06 MB
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności MIRBUD S.A. w roku 2012..pdf
708.75 kB
Oświadczenie Zarządu MIRBUDS.A. dot. sprawozdania.pdf
197.28 kB
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2012..pdf
87.94 kB
Raport uzupełniający niezaleznego biegłego rewidenta.pdf
157.79 kB
20.03.2013godz. 15:42

Y/2012 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny 2012
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe.pdf
2.79 MB
Sprawozdanie Zarządu.pdf
1.12 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
203.95 kB
Opinia Biegłego Rewidenta.pdf
88.58 kB
Raport uzupełniający niezależnego biegłego rewidenta.pdf
157.05 kB
List Zarzadu do Akcjonariuszy.pdf
863.59 kB
07.11.2012godz. 18:12

IIIQ/2012

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2012 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany raport za IIIQ/2012.pdf
2.71 MB
22.08.2012godz. 18:14

IH/2012

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2012 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport za IH/2012.pdf
2.42 MB
09.05.2012godz. 18:10

IQ/2012

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2012 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport rozszerzony za IQ/2012.pdf
2.52 MB