Raporty okresowe

28.04.2015godz. 17:18

Y/2014 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Raport za rok 2014.pdf
2.19 MB
Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 Grupa MIRBUD.pdf
1.51 MB
Oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
197.64 kB
Opinia do biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD.pdf
326.31 kB
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy MIRBUD.pdf
165.75 kB
List Zarządu.pdf
226.74 kB
28.04.2015godz. 17:14

Y/2014 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
Załączniki:
Raport finansowy.pdf
1.85 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za rok 2014.pdf
1.18 MB
Oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
198.05 kB
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
163.05 kB
Raport z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
331.31 kB
List Zarządu.pdf
226.74 kB
14.11.2014godz. 19:32

IIIQ/2014

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2014 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport za IIIQ/2014.pdf
2.83 MB
25.08.2014godz. 17:51

IH/2014

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2014 r.
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2014 r. Grupy MIRBUD.pdf
2.60 MB
Sprawozdanie z działalności Grupy MIRBUD.pdf
1.53 MB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. MIRBUD S.A..pdf
458.29 kB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. GRUPA MIRBUD S.A..pdf
483.63 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
433.82 kB
Komentarz Zarządu.pdf
303.04 kB
07.05.2014godz. 17:53

IQ/2014

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2014 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport za IQ/2014 GK MIRBUD.pdf
2.40 MB