Raporty okresowe

21.04.2017godz. 17:24

Y/2016 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdf
2.68 MB
Sprawozdanie Zarządu GRUPA MIRBUD 2016 raport.pdf
4.26 MB
oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
71.54 kB
opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD za rok 2016.pdf
1.11 MB
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf
1.06 MB
21.04.2017godz. 17:04

Y/2016 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2016 r.
Załączniki:
Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdf
2.47 MB
Sprawozdanie Zarządu MIRBUD 2016 raport.pdf
1.63 MB
oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
67.59 kB
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf
1.06 MB
opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok 2016.pdf
1.15 MB
15.11.2016godz. 17:55

IIIQ/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
IIIQ2016R.pdf
2.93 MB
30.08.2016godz. 17:51

IH/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy MIRBUD za połrocze 2016.pdf
1.64 MB
Sprawozdanie Zarządu GRUPA MIRBUD 1h2016.pdf
1.38 MB
Oświadczenia Zarządu.pdf
84.27 kB
List Prezesa do wyników za I półrocze 2016.pdf
232.15 kB
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 Grupy MIRBUD.pdf
99.89 kB
Raport z przeglądu sprawozdaniania finansowego za I półrocze 2016 MIRBUD S.A..pdf
94.44 kB
13.05.2016godz. 17:49

IQ/2016

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2016 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy MIRBUD za I kwartał 2016.pdf
3.01 MB