Raporty okresowe

25.04.2019godz. 09:07

Y/2018 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
150.21 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
3.81 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
4.52 MB
Raport Niefinansowy.pdf
2.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
744.43 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
328.16 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań.pdf
70.02 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wybór Audytora.pdf
59.34 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf
45.81 kB
25.04.2019godz. 08:57

Y/2018 - jednostkowy

Jednostkowy raport MIRBUD S.A. za 2018 rok
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
150.21 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
2.69 MB
Sprawozdanie Finansowe.pdf
3.88 MB
Raport Niefinansowy.pdf
2.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
732.76 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
328.16 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań.pdf
69.60 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wybór Audytora.pdf
59.34 kB
Oświadcznie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf
45.81 kB
28.11.2018godz. 17:54

IIIQ/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport IIIQ/2018.pdf
2.30 MB
30.08.2018godz. 18:00

IH/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport za IH/2018.pdf
2.24 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK MIRBUD za IH/2018.pdf
1.80 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
128.21 kB
Raport audytora z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK MIRBUD.pdf
3.70 MB
Raport audytora z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
3.59 MB
28.05.2018godz. 17:49

IQ/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany raport kwartalny IQ/2018.pdf
3.68 MB