Raporty okresowe

27.08.2019godz. 07:56

IH/2019

Skonsolidowany rozszerzony raport Grupy Kapitałowej MIRBUD za I półrocze 2019 roku
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
246.43 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD.pdf
2.31 MB
Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe.pdf
3.93 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
326.47 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
467.89 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
479.50 kB
30.05.2019godz. 09:09

IQ/2019

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2019 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport za IQ/2019.pdf
3.55 MB