O firmie

MIRBUD S.A. działa jako generalny wykonawca we wszystkich segmentach budownictwa. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 r.

Wizytówką przedsiębiorstwa jest trzydziestoletnie doświadczenie oraz ponad 500 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych w zakresie budownictwa:

  • przemysłowego (budynki produkcyjne i magazynowe);
  • użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej, galerie handlowe oraz obiekty biurowe i hotelowe);
  • inżynierii drogowej (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, mosty i bocznice kolejowe);
  • mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne).

Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia blisko 800 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest również rozwinięty park maszynowy zapewniający wykonywanie większości prac na bazie własnego zaplecza.

Od 2008 roku MIRBUD S.A. sukcesywnie buduje stabilną Grupę Kapitałową o zdywersyfikowanej działalności. Zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim przejęła wydzielona ze struktur MIRBUD S.A. spółka notowana na GPW  – JHM Development S.A., a zakupione w 2010 roku udziały w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z Bydgoszczy pozwoliły rozszerzyć zakres działania o roboty drogowe i mostowe oraz produkcję mas bitumicznych.

Ponadto do Grupy Kapitałowej MIRBUD należy Marywilska 44 Sp. z o.o., która jest właścicielem i zarządza jednym z największych centrów handlowych w Warszawie. Kolejną spółka należącą do Grupy Kapitałowej jest Expo Mazury S.A., która zajmuje się zarządzenim centrum kongresowo-wystawienniczym w Ostródzie - największym tego typu obiektem na Warmii i Mazurach.

MIRBUD S.A. gwarantuje najwyższą jakość usług, sprawną organizację, szybkie tempo prac w oparciu o najwyższe standardy oraz profesjonalną kadrę techniczną.