Walne zgromadzenia

26.04.2019godz. 13:39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 31 maja 2019 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 31 maja 2019 roku.pdf
441.00 kB
Projekty uchwał.pdf
646.99 kB
Ocena RN wyników badania sprawozdań.pdf
389.70 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.pdf
482.89 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
390.47 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
837.17 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A..pdf
394.94 kB
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów.pdf
738.64 kB
Powołanie członków Rady Nadzorczej.pdf
755.12 kB
19.04.2019godz. 14:21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dn. 17 maja 2019 r.

Załączniki:
Zwołanie przez Zarząd NWZA.pdf
447.78 kB
Projekty uchwał NWZA.pdf
493.03 kB
Projektowana zmiana Statutu Spółki.pdf
482.75 kB
Formularz dla pełnomocnika.pdf
479.05 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
94.05 kB
Uchwała Zarządu nr 4/2019.pdf
189.83 kB
Uchwała Rady Nadzorczej nr VI/2019.pdf
750.02 kB
Uchwały przyjęte na NWZA w dn. 17.05.2019.pdf
760.28 kB
15.05.2018godz. 16:52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 11 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2018 r..pdf
378.68 kB
Projekty uchwał.pdf
675.82 kB
Projekt Statutu.pdf
364.59 kB
Planowane zmiany Statutu.pdf
623.35 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
819.51 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
323.69 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.PDF
327.63 kB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf
413.30 kB
24.04.2017godz. 17:02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dn. 22 maja 2017 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
210.38 kB
Projekty uchwał.pdf
218.47 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
553.53 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce.pdf
175.18 kB
25.05.2016godz. 17:07

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. 24 czerwca 2016 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA na dzień 24 czerwca 2016 roku.pdf
220.53 kB
Projekty uchwał.pdf
234.23 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
546.76 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
176.52 kB