RB 3/2019

17.01.2019godz. 18:24

Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Numer raportu:
3/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.

Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania p.n.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami”.

Wartość Umowy: 54.797.000,00 zł brutto.

O wyborze oferty Emitent informował Raportem bieżącym nr 1/2019.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących:

Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu                                
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu    

 

Załączniki

2019_01_17 RB 03 - podpisanie umowy na budowę hali sportowej w Lublinie.pdf
733.79 kB