Raporty okresowe

28.11.2018godz. 17:54

IIIQ/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport IIIQ/2018.pdf
2.30 MB
30.08.2018godz. 18:00

IH/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Rozszerzony Raport za IH/2018.pdf
2.24 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK MIRBUD za IH/2018.pdf
1.80 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
128.21 kB
Raport audytora z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK MIRBUD.pdf
3.70 MB
Raport audytora z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
3.59 MB
28.05.2018godz. 17:49

IQ/2018

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2018 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany raport kwartalny IQ/2018.pdf
3.68 MB
27.04.2018godz. 17:36

Y/2017 - skonsolidowany

Skonsolidowany rozszerzony raport za 2017 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Y/2017.pdf
2.50 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MIRBUD za Y/2017.pdf
3.11 MB
Opinia i sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf
378.85 kB
List Prezesa Zarządu.pdf
585.69 kB
Oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
101.28 kB
Raport Niefinansowy MIRBUD 2017.pdf
1.72 MB
27.04.2018godz. 17:30

Y/2017 - jednostkowy

Jednostkowy raport MIRBUD S.A. za 2017 r
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
2.13 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
2.20 MB
Opinia i sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
361.58 kB
List Prezesa Zarządu.pdf
585.69 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
101.28 kB
Raport Niefinansowy MIRBUD 2017.pdf
1.71 MB