RB 37/2013

12.11.2013godz. 17:31

Zwiększenie szacunkowego przychodu spółki zależnej z projektu: Kontynuacja budowy autostrady A-1

Numer raportu:
37/2013

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2013 oraz 12/2013 z dnia 04.04.2013 dotyczących podpisania przez Konsorcjum firm z udziałem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, umów na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków Odcinek I Czerniewice – Odolin, Odcinek II Odolin – Brzezie oraz Odcinek III: Brzezie – Kowal" informuje, że zmienia się szacunkowy udział spółki zależnej w realizowanym projekcie.

Wcześniej Emitent szacował procentowy udział Spółki w inwestycji wartej ponad 1,05 mld złotych brutto na 33,32%. 

Ze względu na obecnie większe zaangażowanie PBDiM Kobylarnia w realizację projektu związanego z dokończeniem budowy autostrady A-1, jej szacowany przychód wyniesie 700.000.000 zł. netto.

Uwzględniając te szacunki obecny portfel zamówień Grupy Mirbud na najbliższe dwa lata ma wartość 1,8 mld złotych, w tym na 2013 rok blisko 900 mln złotych.