Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

29 grudnia 2008 - pierwsze notowanie na rynku równoległym 40.000.000  (czterdzieści  milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRBUD00015".


Podział akcji (tzw. split)

Wydarzenie nie wystąpiło.
 

Dywidenda

22 czerwca 2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło Uchwałę Nr 7/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011 i przeznaczyło z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości  7.500.000,00 zł brutto, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję.

20 września 2012 - dzień dywidendy.

06 grudnia 2012 - dzień wypłaty dywidendy.

 

Prawo poboru

Wydarzenie nie wystąpiło.
 

Kolejne emisje akcji

23 października 2009 - emisja 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

3 marca 2010 - emisja 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

19 maja 2010 - emisja 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

18 sierpnia 2010 - emisja 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

4 grudnia 2009 - wprowadzenie kolejnych 5.000.000 akcji do obrotu giełdowego. Od 04.12.2009r. w obrocie giełdowym notowanych jest łącznie 45.000.000 akcji.

26 marca 2010 - wprowadzenie kolejnych 10.000.000 akcji do obrotu giełdowego. Od 26.03.2010r. w obrocie giełdowym notowanych jest łącznie 55.000.000 akcji.

11 czerwca 2010 - wprowadzenie kolejnych 10.000.000 akcji do obrotu giełdowego. Od 11.06.2010r. w obrocie giełdowym notowanych jest łącznie 65.000.000 akcji.  

3 września 2010 - wprowadzenie kolejnych 10.000.000 akcji do obrotu giełdowego. Od 03.09.2010r. w obrocie giełdowym notowanych jest łącznie 75.000.000 akcji.            

 

Wezwania

Wydarzenie nie wystąpiło.

 

Przymusowy wykup

Wydarzenie nie wystąpiło.