RB33/2019

09.07.2019godz. 08:26

Zakończenie skupu akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Numer raportu:
33/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Zakończenie skupu akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent"), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 13 czerwca 2019 r. nr 26/2019 „Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach”, informuje o liczbie akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. („Spółka Zależna”), w stosunku do których złożono oferty sprzedaży akcji w ramach zakończonego skupu akcji tej spółki ogłoszonego przez Emitenta („Skup”).

W odpowiedzi na ogłoszenie o Skupie złożono oferty sprzedaży akcji Spółki Zależnej opiewające łącznie na 1.939.926 (słowne: jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki Zależnej, stanowiących około 2,80 procent wszystkich akcji Spółki Zależnej.

Termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji Spółki Zależnej w ramach Skupu upłynął 5 lipca 2019 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji, na które złożono oferty sprzedaży nastąpi do dnia 15 lipca 2019 r.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Zakończenie skupu akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A..pdf
734.56 kB