RB 65/2018

17.12.2018godz. 17:59

Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

Numer raportu:
65/2018

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób reprezentujących:
Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji Spółki MIRBUD S.A. dokonanych w dniach 12 i 13 grudnia 2018 r

Treść powiadomienia o dokonanych transakcjach stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

RB65_JM 121218 MRB.pdf
105.84 kB
RB 65_JM 131218 MRB.pdf
103.55 kB