Walne zgromadzenia

19.05.2011godz. 16:14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. 17 czerwca 2011r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
146.94 kB
Projekty uchwał.pdf
229.64 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
396.98 kB
Planowane zmiany Statutu.pdf
192.46 kB
Tekst jednolity Statutu.pdf
235.48 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
708.26 kB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S. A..pdf
738.01 kB
Uzasadnienie kandydatur zgłaszanych do RN wraz z życiorysami zawodowymi.pdf
67.90 kB