Walne zgromadzenia

15.05.2018godz. 16:52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 11 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2018 r..pdf
378.68 kB
Projekty uchwał.pdf
675.82 kB
Projekt Statutu.pdf
364.59 kB
Planowane zmiany Statutu.pdf
623.35 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
819.51 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
323.69 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.PDF
327.63 kB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf
413.30 kB