Walne zgromadzenia

26.04.2019godz. 13:39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 31 maja 2019 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 31 maja 2019 roku.pdf
441.00 kB
Projekty uchwał.pdf
646.99 kB
Ocena RN wyników badania sprawozdań.pdf
389.70 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.pdf
482.89 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
390.47 kB
Formularze dla pełnomocnika.pdf
837.17 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A..pdf
394.94 kB
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów.pdf
738.64 kB
Powołanie członków Rady Nadzorczej.pdf
755.12 kB
19.04.2019godz. 14:21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dn. 17 maja 2019 r.

Załączniki:
Zwołanie przez Zarząd NWZA.pdf
447.78 kB
Projekty uchwał NWZA.pdf
493.03 kB
Projektowana zmiana Statutu Spółki.pdf
482.75 kB
Formularz dla pełnomocnika.pdf
479.05 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
94.05 kB
Uchwała Zarządu nr 4/2019.pdf
189.83 kB
Uchwała Rady Nadzorczej nr VI/2019.pdf
750.02 kB
Uchwały przyjęte na NWZA w dn. 17.05.2019.pdf
760.28 kB