Raporty okresowe

09.04.2014godz. 17:48

Y/2013 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok
Załączniki:
Jednostkowy Raport za rok 2013.pdf
2.00 MB
Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 MIRBUD.pdf
1.13 MB
Oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
192.60 kB
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
88.07 kB
Raport z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A..pdf
161.95 kB
List Zarządu.pdf
96.71 kB
09.04.2014godz. 17:09

Y/2013 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany Raport za rok 2013.pdf
2.10 MB
Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 Grupa MIRBUD.pdf
1.45 MB
Oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
194.88 kB
Opinia do biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD.pdf
88.88 kB
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy MIRBUD.pdf
157.21 kB
List Zarządu.pdf
96.71 kB
14.11.2013godz. 17:48

IIIQ/2013

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2013 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport za IIIQ/2013.pdf
2.83 MB
26.08.2013godz. 17:51

IH/2013

Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2013 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2013 r. Grupy MIRBUD.pdf
3.00 MB
Sprawozdanie z działalności Grupy MIRBUD.pdf
0.96 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
207.19 kB
Raport z przeglądu sprawozdania za IH/2013 - jednostkowy.pdf
84.37 kB
Raport z przeglądu sprawozdania za IH/2013 - skonsolidowany.pdf
84.54 kB
07.05.2013godz. 17:47

IQ/2013

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2013 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Raport za IQ/2013.pdf
2.88 MB