Raporty okresowe

25.04.2019godz. 09:07

Y/2018 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok
Załączniki:
List Prezesa Zarządu.pdf
150.21 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
3.81 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
4.52 MB
Raport Niefinansowy.pdf
2.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
744.43 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
328.16 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań.pdf
70.02 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - wybór Audytora.pdf
59.34 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf
45.81 kB
27.04.2018godz. 17:36

Y/2017 - skonsolidowany

Skonsolidowany rozszerzony raport za 2017 r. Grupy MIRBUD
Załączniki:
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Y/2017.pdf
2.50 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MIRBUD za Y/2017.pdf
3.11 MB
Opinia i sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf
378.85 kB
List Prezesa Zarządu.pdf
585.69 kB
Oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdf
101.28 kB
Raport Niefinansowy MIRBUD 2017.pdf
1.72 MB
27.04.2018godz. 17:30

Y/2017 - jednostkowy

Jednostkowy raport MIRBUD S.A. za 2017 r
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
2.13 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
2.20 MB
Opinia i sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za Y/2017.pdf
361.58 kB
List Prezesa Zarządu.pdf
585.69 kB
Oświadczenie Zarządu.pdf
101.28 kB
Raport Niefinansowy MIRBUD 2017.pdf
1.71 MB
21.04.2017godz. 17:04

Y/2016 - jednostkowy

Jednostkowy raport roczny za 2016 r.
Załączniki:
Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdf
2.47 MB
Sprawozdanie Zarządu MIRBUD 2016 raport.pdf
1.63 MB
oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdf
67.59 kB
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf
1.06 MB
opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok 2016.pdf
1.15 MB
29.04.2016godz. 17:45

Y/2015 - skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny 2015 r. Grupy Kapitałowej MIRBUD
Załączniki:
Raport skonsolidowany GK MIRBUD.pdf
2.24 MB
Sprawozdanie Zarządu.pdf
1.22 MB
Oświadczenie Zarządu.pdf
468.23 kB
Opinia Biegłego Rewidenta.pdf
778.46 kB
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf
241.01 kB